Rychlý kontakt: +420 775 914 614

KOMPLETNÍ INVESTIČNĚ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Využijte našich služeb od plánování výstavby, přes samotnou realizaci až po kolaudaci. Spolupráci je možné navázat v jakékoliv fázi výstavby, z naší zkušenosti však vyplývá, že jsme zákazníkovi schopni ušetřit řadu prostředků a času, pokud se náš tým účastní na projektu již od jeho úplného začátku. Pošlete nám nezávislou poptávku a zahrňte nás do vašeho výběrového řízení.

PLÁNOVÁNÍ VÝSTAVBY

 • spolupráce při tvorbě podnikatelského záměru zákazníka
 • odhad investičních nákladů
 • zpracování objemové studie stavby

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY:

 •  spolupráce při výběru projektanta
 •  spolupráce při tvorbě dokumentace pro územní rozhodnutí
 •  zajištění územního souhlasu včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a institucí
 •  spolupráce při tvorbě dokumentace pro stavební povolení
 •  zajištění stavebního povolení a s tím souvisejících vyjádření dotčených orgánů a institucí
 •  zpracování při tvorbě realizační dokumentace
 •  příprava podkladů pro zadání stavby dodavateli, včetně zpracování návrhu příslušných smluv o dílo
 •  vyhledání dodavatele stavby formou výběrového řízení vč. organizace veřejných soutěží ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.

PRŮBĚH VÝSTAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ:

 •  komplexní technický dozor stavby
 •  výkon koordinátora bezpečnost práce na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
 •  cost management (řízení nákladů výstavby, odsouhlasování a evidence méně a víceprací)
 •  organizace přejímkových řízení
 •  organizace kolaudačních řízení