Rychlý kontakt: +420 775 914 614

Projekční odvětví

Poskytujeme architektonické návrhy studií včetně propočtu nákladů, studie proveditelnosti a studie investičních záměrů. Součástí zpracované studie může být i vizualizace, která představuje reálnou podobu budoucího projektu či prostoru. Naše společnost se zaměřuje na pozemní stavby typu rodinných domů, stavby občanské vybavenosti a jiné. Dále se věnujeme zpracování nejrůznějších analýz a uzemním studiím, které jsou potřebné pro získání dotačních prostředků z EU, jakožto prvotní představu investora o budoucí realizaci.

Věnujeme se projektování situací ve všech stupních, které veřejní zadavatelé potřebují řešit zejm. ve veřejném prostoru. Jedná se o zejm. stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, rekonstrukce a přestavby z dopravního odvětví, rekonstrukce komunikací, dopravní řešení spolu s rekonstrukcí kanalizace, veřejného osvětlení a mnoho dalších.

Pro investory zajišťujeme kompletní inženýring, tedy od prvotních analýz, průzkumných předprojekčních prací, majetkoprávních řešení, záborových elaborátů až po získání pravomocných povolení, kolaudačních rozhodnutí a vkladů hotových staveb na katastr. Investor tedy může veškeré tyto administrativní úkony nechat čistě v naší kompetenci.

Zajistíme kompletní projektový management. O Vaši stavbu jsme schopni se starat od A do Z. Seženeme a vytendrujeme Vám ty správné subdodavatele, ohlídáme a postaráme se o celou předrealizační fázi, realizační i dokončovací fázi a to nejen z pohledu TDI. Technický dozor hlídá investorovi převážně finance a provádění stavby, ale také zda jsou v průběhu řešeny správně všechny podstatné administrativní náležitosti, což je často velmi podstatná funkce, která pomůže investorovi zdárně zrealizovat stavbu velkého charakteru (např. bytového domu) nebo naopak, pokud je stavba spolufinancována z prostředků EU. Funkcí projektového manažera stavby je být pravou rukou investora a být jakýmsi supervizorem celé stavební akce.

K zajištění výše uvedeného spolupracujeme s celou řadou specialistů. Tento systém nám umožňuje pružně reagovat na potřeby klientů a pro konkrétní projekt sestavit tým potřebný k jeho zajištění, aniž by bylo nezbytné promítat do cen projektů režijní náklady potřebné k trvalému udržení kompletního projekčního pracoviště.