reinvest logo
cs en 
Služby

Kompletní investičně inženýrská činnost

Využijte našich služeb od plánování výstavby, studii a projektování, přes realizaci až po kolaudaci. Spolupráci je možné navázat v jakékoliv fázi výstavby, z naší zkušenosti však vyplývá, že jsme zákazníkovi schopni ušetřit řadu prostředků a času, pokud se náš tým účastní na projektu již od jeho úplného začátku. Pošlete nám nezávislou poptávku a zahrňte nás do vašeho výběrového řízení.

 1. Plánování výstavby

  • spolupráce při tvorbě podnikatelského záměru zákazníka či zadání pro architekta
  • zpracování studie proveditelnosti
  • odhad investičních nákladů
 2. Příprava výstavby

  • spolupráce při výběru architekta či projektanta
  • spolupráce při tvorbě studie stavby
  • spolupráce a poradenství při tvorbě dokumentace pro územní rozhodnutí
  • zajištění územního souhlasu včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a institucí
  • spolupráce a poradenství při tvorbě dokumentace pro stavební povolení
  • zajištění stavebního povolení a s tím souvisejících vyjádření dotčených orgánů a institucí
  • spolupráce a poradenství při tvorbě realizační dokumentace
  • příprava podkladů pro zadání stavby dodavateli, včetně zpracování návrhu příslušných smluv o dílo
  • vyhledání dodavatele stavby formou výběrového řízení vč. organizace veřejných soutěží ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.
 3. Průběh výstavby a po jejím dokončení

  • komplexní technický dozor stavby
  • výkon koordinátora bezpečnost práce na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
  • cost management (řízení nákladů výstavby, odsouhlasování a evidence méně a víceprací)
  • organizace přejímkových řízení
  • organizace kolaudačních řízení

Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku , Ozveme se vám obratem.