reinvest logo
cs en 

1257

Completed projects

300+

Satisfied clients

25+

Years on the market

We are a reliable partner for investment construction

A team of engineers and technicians of various specializations will take care of you

More about us

25+

Years on the market

1257

Completed projects

300+

Satisfied clients

Our clients

National Heritage Institute
Prague Airport
We love the Four
The capital city of Prague
Prague 5
Academy of Performing Arts in Prague
Ministry of the Interior of the Czech Republic

News

10.04.2023

Revitalizace archivu v Dolních Břežanech

V rámci akce Revitalizace archivu budovy č. 2 v Dolních Břežanech se budeme podílet na projekčních pracích, tj. DSP a DPS včetně projednání s DOSS a následně výkon autorského dozoru.

18.04.2023

Základní škola Ružinovská

V dubnu jsme zahájili výkon technického dozoru a činnost koordinátora BOZP pro Magistrát hl. m. Prahy, kdy ve škole ZŠ Ružinovská, Praha 4 bude probíhat rekonstrukce fasády a elektro hlavní budovy.

05.10.2023

Revitalizace atria v ZŠ Květnového vítězství Schulhoffova 844, Praha 11

Se zadavatel MČ Praha 11 jsme podepsali smlouvu na tvorbu zjednodušené projektové dokumentace s názvem Revitalizace atria v ZŠ Květnového vítězství Schulhoffova 844, Praha 11.

Feel free to send us non-binding inquiry , We'll get back to you as soon as possible.