reinvest logo
cs en 

1257

Completed projects

300+

Satisfied clients

25+

Years on the market

We are a reliable partner for investment construction

A team of engineers and technicians of various specializations will take care of you

More about us

25+

Years on the market

1257

Completed projects

300+

Satisfied clients

Our clients

National Heritage Institute
Prague Airport
We love the Four
The capital city of Prague
Prague 5
Academy of Performing Arts in Prague
Ministry of the Interior of the Czech Republic

News

18.09.2023

Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště

Pro FC Jílové vykonáváme funkci Administrátora VZ, kde hledáme zhotovitele stavby pro stavební akci související s rekonstrukcí a modernizací fotbalového hřiště.

03.10.2023

Rekonstrukce Pavilonu A5, části sever J, K, D – A5 obnova

Dne 27.09.2023 proběhlo předání dokončené stavby s názvem Pavilon A – oprava střechy pavilonu, kde jsme pro zadavatele ÚVN vykonávali výkon TDS

06.04.2023

Hasičská zbrojnice Cholupice

Naše projekční oddělení má o zábavu postaráno, a to od března 2023, kdy pro MČ Prahu 12 bude vykonávat inženýrskou činnost v rámci akce Výstavba hasičské zbrojnice v Cholupicích.

Feel free to send us non-binding inquiry , We'll get back to you as soon as possible.