reinvest logo
cs en 
Služby

Projekční odvětví

Poskytujeme architektonické návrhy studií včetně propočtu nákladů, studie proveditelnosti a studie investičních záměrů. Součástí zpracované studie může být i vizualizace, která představuje reálnou podobu budoucího projektu či prostoru.

Naše společnost se zaměřuje na pozemní stavby typu rodinných domů, stavby občanské vybavenosti a jiné. Rovněž nabízíme zpracování nejrůznějších analýz a uzemním studiím, které jsou potřebné pro získání dotačních prostředků z EU, jakožto prvotní představu investora o budoucí realizaci.


Dále se věnujeme se projektové činnosti ve všech stupních, které je třeba vypracovat pro zdárné povolení a provedení stavby. Zabýváme se stavbami pro bydlení, občanskou vybavenost, průmysl, rekonstrukcemi a přestavbami. Z dopravního odvětví pak rekonstrukcemi komunikací, dopravními řešeními spolu s rekonstrukcemi inženýrských sítí, veřejného osvětlení a mnoha dalšími.


Pro investory zajišťujeme kompletní inženýring, tedy od prvotních analýz, průzkumných předprojekčních prací, majetkoprávních řešení, záborových elaborátů až po získání pravomocných povolení, kolaudačních rozhodnutí a vkladů hotových staveb na katastr. Investor tedy může veškeré tyto administrativní úkony nechat čistě v naší kompetenci.


K zajištění výše uvedeného spolupracujeme s celou řadou specialistů. Tento systém nám umožňuje pružně reagovat na potřeby klientů a pro konkrétní projekt sestavit tým potřebný k jeho zajištění, aniž by bylo nezbytné promítat do cen projektů režijní náklady potřebné k trvalému udržení kompletního projekčního pracoviště.

Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku , Ozveme se vám obratem.